Organizer: Takumi Saegusa
When: Thursdays @ 3:30pm
Where: CSIC 4122

Archives: F2011-S2012 F2012-S2013 F2013-S2014 F2014-S2015 F2015-S2016 F2016-S2017 F2017-S2018 F2018-S2019 F2019-S2020 F2020-S2021 F2021-S2022 F2022-S2023